Yrd. Doç. Dr. EMİNE YILMAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. EMİNE YILMAZ

T: (0282) 250 2112

M emineyilmaz@nku.edu.tr

W emineyilmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ (DR)
Öğrenim Yılları: 1998-2008
Tez:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EV EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
2012-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2008-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI
1996-2012
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1996-
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ E., YILMAZ İ., URAN H., Determining food habits in Süleymanpasa town of Tekirdag City, Turkey, International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Foodand Biotechnological Engineering, vol. 10, pp. 545-548, 2016.
Özgün Makale
2. YILMAZ E., ORAMAN Y., ÖZDEMİR G., Arap S., YILMAZ İ., Consciousness level of women living in the countryside regarding food safety: the sample of Gozsuz village, Ecoterra, vol. 12, pp. 25-31, 2015.
Özgün Makale CABI
3. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., İNAN İ. H., Consumer Food Safety Knowledge, Practices and Differences in Behaviors in Thrace Region of Turkey, Journal of Agricultural Sciences, vol. 21, pp. 279-287, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. YILMAZ E., YILMAZ İ., Situation assessment of students of food engineering department: the sample of Namık Kemal University, Procedia social and behavioral sciences, vol. 106, pp. 2405-2408, 2013.
Özgün Makale scopus
5. YILMAZ E., YILMAZ İ., The door of universities that is open for all ages: Continuingeducation centres, Procedia social and behavioral sciences, vol. 106, pp. 2699-2703, 2013.
Özgün Makale scopus
6. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., Women entrepreneurs: Their problems and entrepreneurial ideas, African Journal of Business Management, vol. 6, pp. 7896-7904, 2012.
Özgün Makale cab
7. Yilmaz E. ., Y. I. ., V. H. M. ., U. H., EFFECTS OF AVIAN INFLUENZA ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOUR IN TEKIRDAG, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 12, pp. 781-787, 2012.
Özgün Makale SCI
8. ORAMAN Y., İNAN İ. H., YILMAZ E., CONSUMERS FOOD SCARES AND TRUST. A THRACE REGION STUDY, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 13, pp. 398-404, 2012.
Özgün Makale SSCI
9. KİPER T., KORKUT A., YILMAZ E., Determination of rural tourism strategies by rapid rural asessment technique: The case of Tekirdag Province, Sarkoy County, JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol. 9, pp. 491-496, 2011.
Özgün Makale SSCI
10. ORAMAN Y., UNAKITAN G., YILMAZ E., BAŞARAN B., Tüketicilerin Bazı Geleneksel Gıda Ürünleri Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Çok Boyutlu Ölçekleme ile Analizi, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 8, pp. 34-41, 2011.
Özgün Makale cab
11. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 8, pp. 50-56, 2011.
Özgün Makale cab
12. Ozdemir G. ., Y. E., Women academics and researchers in Turkish agriculture, JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol. 8, pp. 1130-1133, 2010.
Özgün Makale SCI
13. YILMAZ E., ORAMAN Y., inan i. h., Gıda Ürünlerine İlişkin Tüketici Davranışı Dinamiklerinin Belirlenmesi: Trakya Örneği, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 1-10, 2009.
Özgün Makale cab
14. KİPER T., YILMAZ E., Şarköy-Kumbağ Arasında Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizmin Olabilirliği ve Yerel Halkın Rolü, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 5, pp. 159-168, 2008.
Özgün Makale cabı
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KİPER T., KORKUT A., YILMAZ E., Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bitkisel Üretim Durumunun Kırsal Turizme Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 21, 2011.
Özgün Makale cabı
2. YILMAZ E., YILMAZ İ., URAN H., Gıda Maddeleri Tüketiminde Medyanın Rolü: Tekirdağ İli Örneği, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt 3, ss. 9-14, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZ E., YILMAZ İ., Safety concept from the women sense point of view in Turkey., International cooperation for improving agricultural sciences food security and environmental protection (04.10.2016-06.10.2016).
Özet bildiri
2. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., YILMAZ İ., Coffee comsumption preferences of university students, The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
3. BAYRAKTAR H., YILMAZ E., YILMAZ İ., Sherbet Culture From Ottoman era till today, The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
4. YILMAZ E., YILMAZ İ., yılmaz m., hakan b., yıldız m., A Study on Determining Unıversity Students’ Consumption Level and Habits Toward Dried Fruits, International U.A.B. B.EN.A Conference, Environmental engineering and Sustainable Development (28.05.2015-30.05.2015).
Poster
5. YILMAZ E., ORAMAN Y., ÖZDEMİR G., YILMAZ İ., Consumers’ Purchasıng Attitude in Fruit and Herbal Teas: What do We Know? Where do We Get?”, International U.A.B. B.EN.A Conference, Environmental engineering and Sustainable Development (28.05.2015-30.05.2015).
Poster
6. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ER ÜLKER F., Kadının Ekonomiye Kazandırılmasında Kadın Kooperatiflerinin Katkısı, 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi (09.04.2015-11.04.2015).
Tam metin bildiri
7. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., ER ÜLKER F., Kırsal Kesimdeki Kadınların Sorunları ve Çözüm Önerileri”,, 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi (09.04.2015-11.04.2015).
Tam metin bildiri
8. ORAMAN Y., YILMAZ E., UNAKITAN G., BAŞARAN B., An Analytıc Study Unıversıty Students’s Nutrıtıonal Habıts And Attıtutes As A Part Of Socıety In The Turkey, 9. Baltic Conference on Food Science and Technology "Food for consumer well-being" Foodbalt-2014 (08.05.2014-09.05.2014).
Tam metin bildiri
9. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., BAŞARAN B., Current Eatıng Patterns And Life Style On The Health Of Namik Kemal University Students, 9. Baltic Conference on Food Science and Technology "Food for consumer well-being" Foodbalt-2014 (08.05.2014-09.05.2014).
Tam metin bildiri
10. çakır m. a., meral s., YILMAZ İ., YILMAZ E., A Traditional Product of Kırklareli; Watermelon Molasses, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
11. UNAKITAN G., ORAMAN Y., YILMAZ E., dişat u., Determination of Consumer Preferences of Kefir in Tekirdağ, Turkey, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
12. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., Determining Consumers’ Attitudes to Dried Fruit Products in Tekirdağ City, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
13. ÖZDEMİR G., keskin g., YILMAZ E., UNAKITAN G., YILMAZ İ., Women and Organisation in Leading Traditional Products to Contribute to Economy, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
14. ORAMAN Y., UNAKITAN G., YILMAZ E., Overview of Traditional Food in Turkey: A Case Study of Tekirdağ”, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (23.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
15. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., KONYALI S., Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sürece Katılımları ve Örgütlenme Yaklaşımları, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
16. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., Kadın Girişimciliği ve Kooperatifler, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
17. YILMAZ E., ORAMAN Y., BAŞARAN B., DAĞLIOĞLU F., Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Geleneksel ve Ticari Olarak Üretilen Pekmez İçin Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
18. ORAMAN Y., YILMAZ E., UNAKITAN G., BAŞARAN B., Tüketicilerin Geleneksel Erişte Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Geleneksel Erişte İçin Talebin Belirlenmesi, 1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
19. UNAKITAN G., ORAMAN Y., YILMAZ E., BAŞARAN B., Ulusal ve Yerel Yoğurt Markalarına Karşı Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi, 1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YILMAZ E., ORAMAN Y., YILMAZ İ., Ekonomik Krizin Tekirdağ İlindeki Tüketicilerin Et ve Et Ürünleri Tüketim, Tutum ve Davranışlarına Olan Etkileri, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (05.09.2012-07.09.2012).
Tam metin bildiri
2. YILMAZ İ., YILMAZ E., GDO Yoksulluk için Çözüm mü? Sağlık İçin Tehdit mi?, 10 Ulusal tarım ekonomisi Kongresi Tarım Yoksulluk ve Kalkınma (05.09.2012-07.09.2012).
Tam metin bildiri
3. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., Tekirdağ’da Yoksulluk Verilerinin Değerlendirilmesi ve Yoksulluğu Önlemede Belirlenebilecek Stratejiler, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (05.09.2012-07.09.2012).
Tam metin bildiri
4. YILMAZ İ., YILMAZ E., Türkiye’de Hayvansal Gıda Tüketimi ve Sorunlar, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (05.09.2012-07.09.2012).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Uluslararası Projeler
1. Tarım İşletmelerinde Alternatif Gelir Sağlama Olanaklarına Kadınların Bakış Açısı Ve Örgütlenme Durumlarının Belirlenmesi: Trakya Bölgesi Araştırması, Dünya Bankası Destekli Proje, Araştırmacı, 03.03.2014-12.11.2015.
Ulusal Projeler
1. Trakya Bölgesinde Geleneksel Gidalarin Ekonomiye Kazandirilmasinda Kirsal Kadinin Rolü Ve Örgütlenme Olanaklari, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 07.05.2014-05.08.2016.
2. Süne Mücadelesinin Trakya Bölgesi Ekonomisine Olan Katkıları Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.01.2011-10.07.2015.
3. Kırsal Kalkınmada Kadın Yeri, BAP, Yürütücü, Devam Ediyor.
4. Şarköy İlçesinde Kırsal Turizme Yönelik Arazi Kullanım Planlaması Hızlı Kırsal Değerlendirme, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.